Emisja została zakończona,
zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej emisji!